LAADUNVALVONTA

Laatu taataan huomaavaisuudella ja ammattitaidolla

Laatu meille tarkoittaa asiakkaidemme puhumattomien ja puhuttujen tarpeiden ymmärtämistä koskien innovatiivisia tuotteita jotka keskittyvät toimintoon, ympäristöö ja estetiikkaan ja helpottavat asiakkaan arkea.

Thermotech Scandinavia AB kehittää, tuottaa, suunnittelee, myy ja toimittaa räätälöityjä lämmitys- ja putkijärjestelmiä. Olemme osa ympäristöä jossa ihmist työskentelevät ja elävät ja otamme suuren vastuun siitä että täytämme asiakkaidemme vatimukset, tarpeet ja odotukset koskien toimivia ja kestäviä tuotteita ja palveluita.

 

Thermotechin laadunvalvonnan perustana toimii meidän Thermotech-malli. Laatu meille tarkoittaa asiakkaidemme puhumattomien ja puhuttujen tarpeiden ymmärtämistä koskien innovatiivisia tuotteita jotka keskittyvät toimintoon, ympäristöö ja estetiikkaan ja helpottavat asiakkaan arkea. Huomaavaisuus, ammattitaito ja vastuunkanto takaa laadukkaan työn.

 

Tuotteidemme ja palveluidemme laadun on oltava olennainen syy asiakkaidemme ostopäätökseen.

 

Näin takaamme laadun:

 • Toimimme lähellä asiakasta ja meillä on heihin suora yhteys ilman välikäsiä. Tälla tavalla voimme varmistaa laadukkaan henbkilökohtaisen palvelun ja asiakassovelletut ratkaisu.
 • Myymme ammattilaisille (B2B) jotka hyötyvät eniten korkealaatuisesta ja räätälöidyistä palveluistamme.
 • Valitsemme toimittajat heidän kykyjen mukaan täyttämään laatuvaatimuksemme koskien tuotteita ja palveluita. Teemme yhteistyötä toimittajiemme, asiakkaidemme ja yhteistyökumppanien kanssa jotta saamme ylläpidettyä laatua.
 • Hyvin määritetyt tavoitteet ja vastuualueet takaavat sen että työntekijät ja tiimit lähimpänä asiakasta voivat työskennellä itsenäisesti, ottaa vastuuta, tehdä päätöksiä ja ratkaista ongelmia.
 • Kaikki työntekijät ovat vastuussa siitä että työt hoidetaan yrityksen standradien ja toimintatapojen mukaan.
 • Kaikilla työntekijöillämme on vastuu kehittää työtapojamme ja osallistua parannustyöhön järjestelmien kautta jotka käsittelevät poikkeamia, parannuksia ja ideoita.
 • Kaikki työntekijät tavoittelevat että työ tehdään oikein alusta alkaen ja sitoutuvat estämään ja ilmoittamaan mahdollisista vioista tai huonoista toimintatavoista jotta näistä tulee parannuksian ja opetuksien lähteitä. Etsimme poikkeamien alkulähteitä jotta voimme tehdä hyvin perusteltuja päätöksiä.
 • Sisäiset sekä ulkoiset asiakkaat ohjaavat prosessejamme (vetävä järjestelmä). Kaikki työntekijät osallistuvat prosessejen tehokkuuteen ja laadunvalvontaan niin että työ suoritetaan mahdollisimman laadukkaasti ja odotusajat ja kustannukset pysyvät matalina.
 • Oikeat ohjeistukset ovat koko organisaation saatavilla.
 • Meillä on ammattitaito täyttää asikkaan tarpeet ja päästä asettamiimme tavoitteisiin. Varmistamme työntekijöiden ja organisaation ammattitaidon jatkuvilla koulutuksilla ja omien ja muiden kokemusten oppimisten kautta.
 • Noudatamme aina lakia, säädöksiä, normeja ja sopimuksia.

 

 

Thermotech Scandinavia AB:lla on toimintojärjestelmä laadulle ja ympäristölle joka kattaa SS-EN ISO 14001:2004 standardien vaatimukset koskien lämmitys-, käyttövesi- ja putkijärjstelmien kehitystä, tuotantoa, markkinointia ja suuunnittelua.