Viihtyisä työpaikka vapauksilla ja vastuilla

Thermotechilla työskentelet kasvavassa ja innoaatiivisessa yrityksessä. Suomessa meitä on yli 10 työntekijää ja Ruotsin kahdeksassa aluekonttorissa, tehtaassa ja pääkonttorissa 90 työntekijää.
TARJOAMME

Tasainen organisaatio täynnä huolenpitoa ja kunnioitusta

Uskomme tasaiseen organisaatioon jossa työntekijät ja tiimit ovat itsenäisiä, millä tarkoitamme sitä että vastuu, päätökset ja ongelmanratkonnat tekee henkilöt joita ne eniten koskettavat ja joita tilanne koskee. Välitämme työntekijöistämme ja meille on tärkeää että kaikki tuntevat saavansa kunnioitusta, arvostusta ja tuntevat olevansa osa yrityksen toimintaa. Riippumatta työtehtävistäsi olet tärkeä osa yrityksen kasvaessa.

TURVALLISUUS

Tarjoamme turvallisen työsuhteen yrityksessä jossa on hyvät työedut.

TERVEYS

tarjoamme terveellisen työympäristön jossa säännölliset terveystarkastukset.

KEHITYS

Kannustamme työntekijöitämme itsensä kehittämiseen ja ideoiden antamiselle. Yhdessä asetamme vuositavoitteet vuodelle ja tulevaisuudelle.