TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖ

Tietosuojakäytäntö

Thermotech Scandinavia Finland noudattaa tietosuoja-asetusta GDPR (General Data Protection Regulation).

GDPR

Uusi tietosuoja-asetus on astuu voimaan 25. toukokuuta 2018 ja tarkoittaa m.m. sitä että sinun on helpompaa hallita mitä henkilötietoja yritykset ja yhteisöt sinulta saavat.

Kohtelemme kaikkia asiakkaidemme, toimittajiemme ja muiden yhteistyökumppaneiden henkilötietoja  tietosuoja-asetusten mukaisesti suurella kunnioituksella kaikkien yksityisyyttä varjellen.

Thermotech ei ikinä myy henkilötietoja kolmansille osapuolille. Emme myöskään luovuta tietoja asiaankuulumattomille osapuolille. Henkilötiedot jota kolmas osapuoli saattaa käsitellä ovat olemukseltaan sellaisia joita tarvitsemme tuotteemme tai palvelujemme suorittamiseksi. Tällaiset tiedot voivat olla esimerkiksi nimi, osoite, puhelinnumero, henkilötunnus, sähköposti osoite tai työnimike.

Tallentaminen

Henkilötietoja ei ikinä tallenneta EU/ETA:n ulkopuolisiin maihin. Thermotech tekee yhteistyötä Ruotsalaisen toimittajan kanssa design ja piirustusasioissa jolla on konsulttitoimintaa Intiassa. Henkilötiedot jotka voivat joutua EU/ETA:n ulkopuolelle ovat rajoitettu tietoihin nimi, osoite tai kiinteistönumero. Tietoja käsitellään vaitiolovelvollisuudella ja täyttää kaikki turvavaatimukset.

Tietojasi voidaan käyttää seuraaviin tarkoituksiin: Energia- ja lattialämmitystuotteiden ja –palveluiden liittyviin asioihin, juridisiin käyttötarkoituksiin, asiakastutkimuksiin, asiakastiedotuksiin sekä tuote- ja palvelutarjouksiin jotka uskomme kiinnostavan sinua. Myös Suomen laki voi vaatia tietyn tiedon taltioimista, esim. kirjanpitolaki. Tiedonantoa tai tietojen tarkistamista varten kolmannelle osapuolelle esim. viranomaiselle.

Vaadimme toimittajiltamme ja muilta henkilötietojen käsittelijöiltä samoja korkeita vaatimuksia kuin itseltämme koskien henkilötietojen käsittelyä ja tietosuojasetusten noudattamista.

 

Cookies