seo standard

Yhteystiedot

ETO2 ohjausyksikkö sulanapidolle

Thermotech GEO®System ETO2 on elektroninen ohjausyksikkö joka ohjaa jään ja lumen sulatusta maassa tai esim viemäreissä.

Jää syntyy kostean ilman ja lämpötilan yhdistelmästä. Termostaatti ETO2 rekisteröi yhdessä ETOG-55-anturin kanssa sekä lämpötilan että jään ja käynnistää sulanapitojärjestelmän kun kummatkin parametrit täyttyvät.

Ohjausyksikkö ETO2 voi kahden maa-anturin avulla ohjata kahta eri lämpötilavyöhykettä ja ylläpitää asetettua minimilämpötilaa maapiirissä toimilaitteen avulla.

Rekisteröidyn lämpötilan on alitettava asetetun lämpötila ja maa-anturin on rekisteröitävä kosteus jotta järjestelmä aktivoituu ja alkaa lämmittämään maanpintaa ja sulattamaan lunta. Maanpinta lämpeää niin kauan kun on kosteutta ja lisäksi vielä asetetun aikaviiveen ajan jotta kaikki lumi ja jää sulaa koko pinnalta.

Parhaan toimivuuden takaamiseksi on maa-anturi asetettava paikkaan johon suurin osa lumesta ja vedestä kerääntyy.

Parhaan toimivuuden takaamiseksi on maa-anturi (1) asetettava paikkaan johon suurin osa lumesta ja vedestä kerääntyy. Anturi asennetaan vaakasuoraan mukana tulevilla kiinnikepelleillä (2) niin että yläosa on samassa tasossa kun  maanpinta. Anturi valetaan kiinni tukevaan alustaan jotta se kestää mahdollsen kulkuneuvo kuormituksen. Jätä noin Ø75 mm reikä maa-anturille jotta tilaa on tarpeeksi kiinnittää anturi valulla. Maa-anturi asetetaan niin että syntyy pieni kaato maa-anturia kohden. Näin tehdään jotta lumi joka sulaa lämpövastuksesta valuu anturia kohden jotta anturi ei rekisteröi että maanpinta olisi jo kokonaan sulatettu.

Anturikaapelin asennuksessa on tärkeintä asettaa kaapeli suojaputkeen ja katsoa että se ei ole yhteydessä muuhun varustukseen jossa sähköliitäntä jotta muut signaalit eivät häiritse anturia. Anturi toimitetaan 10m kaapelilla mutta sen voi pidentää.

Lisätietoa asennuksesta, käynnityksestä ja asetuksista asennusohjeesta AO802-ETO2.

Tuotevalikoima

Quote_Request

Lähetä tarjouspyyntö