seo standard

Yhteystiedot

Lämmönlähde

Jäätymisriskin takia suositellaan että Thermotech GEO®System sulanapito asennetaan erillisenä järjestelmänä lämmönvaihtimella tai erillisellä lämmönlähteellä.

Lämmönvaihdin on välttämätön kun järjestelmä sisältää pakkasnestettä ja lämmitysjärjestelmä, joka antaa lämpöä sulanapidolle, ei sisällä pakkasnestettä.

Sulanapitojärjestelmä ilman lämmönvaihdinta
Lämmönvaihdinta ei tarvitse asentaa kun päälämpöjärjestelmä , joka siirtää sulanapidolle lämpöä, sisältää pakkassuojanestettä samalla sekoitussuhteella kun mitä tarvitaan sulanapitojärjestelmässä.  Lämmönvaihdinta ei myöskään tarvita jos sulanapitoon käytetään erillistä kuten esim. sähkökattilaa.

Jos lämmönvaihdinta ei asenneta on seuraavat asiat otettava huomioon:

  • Jos sulanapito kytketään olemassa olevaan lämmitysjärjestelmään, on putkilla oltava happidiffuusioeste ja putkien on oltava sovellettu lämmitysjärjestelmän paineeseen ja lämpötilaan.
  • Järjestelmän, joka on kytkettynä suoraan ensisijaiseen lämmitysjärjestelmään, käynnistyksessä (syksy ja talvi) lämmönlähde voi saada erittäin matalalämpötilaista nestettä, mikä voi vaurioittaa lämmönlähdettä.
Quote_Request

Lähetä tarjouspyyntö