seo standard

Yhteystiedot

Lattialämmityksen käynti & ylläpito

Thermotechin lattialämmitysjärjestelmä on periaatteessa huoltovapaa jos sen asentaa piirustusten ja asennusohjeiden mukaan. 

Seuraavat tarkistustoimenpiteet on kuitenkin syytä suorittaa käyntiinajon yhteydessä ja tasaisin väliajoin tämän jälkeen:

Yleinen ylläpito
Lämmitysjärjestelmän paine tarkistetaan ja järjestelmää täytetään tarvittaessa, normaalisti  lämmityskauden alussa. Samalla on syytä tarkistaa että järjestelmässä ei ole ilmaa. Järjestelmään tunkeutunut ilma haittaa kiertoa.

Mahdollisia syitä järjestelmässä ilmenevään ilmaan ja laskevaan nestemäärään ovat;

  • Kattilan lämpötila on noussut liian korkeaksi, ts. neste kiehunut.
  • Mahdolliset vuodot liitoksissa tai muissa kytkennöissä.
  • Normaali hapen haihtuminen vedessä, mikä saattaa johtaa täydennystarpeeseen.
  • Menoveden lämpötila ja –virtaus käytön aikana tulee tarkistaa aika ajoin.

Käyntiinajo
Seuraavat toimenpiteet tulee suorittaa ennen kuin lattialämmitysjärjestelmä otetaan käyttöön;

  • Koko lattialämmitysjärjestelmä tulee olla ilmattu sekä koeponnistettu
  • Termostaatit säädetään alhaiselle sisälämpötilalle, esim. 16°C, ellei huonetta lämmitetä muilla keino in, esim. rakennuspuhaltimin. Tällä estetään sähköasennusten ylikuormittuminen, kun kaikki termostaatit kytkeytyvät samanaikaisesti.
  • Käyttöönoton tapahtuessa järjestelmässä kiertävän veden lämpötilan tulee olla alhainen, n. 28-30°C. Lämpötila nostetaan käyttölämpötilaan (määritetty suunnittelussa) vasta kun betonialusta tai puulattia ja puupalkit ovat täysin kuivuneet, n. 17-20 vuorokauden jälkeen.
  • Termostaateille sekä toimilaitteille tulee tehdä toimintatarkastus varmistaakseen että oikea  termostaatti on kytketty oikeaan piiriin/toimilaitteeseen. Tämä on helpoiten tehtävissä niin että termostaattia säädetään, piiri piiriltä, ja tarkistaa että oikea toimilaite toimii. Lisää tästä Säätölaitteiden asennusohjeessa.

Huoneen lämpötilan säätö
Toimilaitteet ovat tehdasasetuksiltaan jännitteettöminä kiinni. Kun järjestelmä on kylmä on venttiilin neula painettava sisään jotta toimilaitteen voi asentaa. Toisiin toimilaitteihin on kiinnitettävä adapteri termostaattiventtiilin ja toimilaitteen väliin. Asennuksessa on tarkistettava että adapterit ja nastat asennetaan oikein, mukana tulevien ohjeiden mukaan.

Kytkentäriman diodi palaa kun termostaatti kutsuu lämpöä, ts. avaa piirin. Jollei näin tapahdu, tarkista että säätö on kytketty ja että napojen välillä on jännitettä.

Jos huonelämpötila katsotaan yleisesti liian alhaiseksi on lämmönlähteen säätöjä tarkistettava ja mahdollisesti säädettävä. Tämä saattaa tapahtua, jos olosuhteet muuttuvat niistä, joita on käytetty suunnittelulaskennassa, esim. jos päällyslattiamateriaaleja vaihdetaan (paksuja mattoja tai puulattia) tai jos tehontarve on korkeampi tai alhaisempi kuin on laskettu.Jos yksittäisen huoneen lämpötila on liian korkea tai alhainen, se säädetään kyseisen huoneen huonetermostaatista.

Mikäli yllämainituilla säädöillä ei saavuteta toivottua tulosta, täytyy esisäätö (esikuristus) suorittaa uudelleen – ota yhteys huoltomieheen/asentajaan, joka suorittaa toimenpiteen.

Vihje:
Voit pitää mittauspöytäkirjaa / käyttöpäiväkirjaa ja siihen kirjata mm. päivämäärät / havainnot / mahdolliset toimenpiteet, jotta ”oppisit tuntemaan” lämpöjärjestelmän. Säilytä myös alkuperäiset ohjeet ja esisäätöpöytäkirja.

Vianmääritys

Seuraavat toimenpiteet voit itse tarkistaa ennen kuin kutsut korjaajan paikalle:

Talo on kylmä (riittämätön lämmöntuotto)
Tarkista että lämmönlähde ja kiertovesipumppu ovat käynnissä. Säädä tarvittaessa lämmönlähteen tai kiertovesipumpun säätöjä, jotta suunnittelupöytäkirjan mukainen teho saavutetaan kokonaisvirtaaman ja paineen suhteen.

Vesikiertoinen lattialämmitys on matalalämpötilajärjestelmä. Käyräsääteisessä säätökeskuksessa tulee siksi yleensä käyttää loivaa säätökäyrää. Väärä säätöarvo saattaa aiheuttaa ei-toivottuja tuloksia. Jyrkkä säätökäyrä voi esim. mahdollistaa epätasaisen tai riittämättömän lämmön nopeilla ulkolämpötilan vaihteluilla.

Termostaattien kytkentäaika lyhenee, koska putkistossa virtaa liian lämmintä vettä, jolloin asetettu huonelämpötila saavutetaan liian nopeasti – huonelämpötila ailahtelee.

Yksittäinen huone on kylmä (riittämätön lämmöntuotto)
Tarkista että sähkökytkennät on tehty oikein, säätölaitteiden asennusohjeen kytkentäkaavion mukaisesti.

Tarkista myös että toimilaite on kunnolla asennettu ja kierretty kierteidensä loppuun asti. Termotsaatissa on sulake suojaamaan säätövarustusta.

Jos termostaatti ei toimi on sulake tarkistettava ja mahdollisesti vaihdettava. Voit helposti tarkistaa että toimilaite saa sähköä irrottamalla toimilaitteen venttiilistä ja muuttamalla termostaatin säätöä niin, että toimilaite sulkeutuu tai avautuu (kytkentäaika noin 3 minuuttia).

Piiri on myös saattanut juuttua kiinniasentoon mikä tarkistetaan painamalla jousineulaa sisään toistuvasti. Neulan tulisi joustaa takaisin ulos painalluksen jälkeen.

Jos säädin ei saa virtaa
Tarkista että sulake kytkentäörimassa on ehjä (230V). Tarkista myös että kytkennät on tehty kytkentäkaavion mukaan.

Lämpöpumpun asennus
Vihjeitä ja neuvoja asennukseen lämpöpumppujen kanssa;

Kiinnitä ohitusventtiili meno- ja paluuveden väliin jotta takaat jatkuvan kierron, jopa silloin kun kaikki
piirit ovat suljettuina. Vaihtoehtoiseti yksi järjestelmän piiri jätetään termostaattisen ohjauksen ulkopuolelle, eli käsisäädölle – aina auki. On myös olemassa painesääteisiä ohitusventtiilejä, jotka avautuvat, kun tietty ennalta määrätty paine saavutetaan.

Tarkista aina suositukset lämpöpumpuntoimittajalta.

Monissa lämpöpumppuasennuksissa on sijoitettu keskeisesti taloon sisätilan vertailuanturi, joka pyrkii
mahdollisimman alhaiseen menoveden lämpötilaan. Tämä voi aiheuttaa sen että huoneessa jossa tarvitaan korkeampi lämpötila yhtäjaksoisesti tai pidemmille ajanjaksoille, esim. kylpyhuoneessa, on liian kylmä. Tämä eri säätöjen ristiriita voidaan välttää käyttämällä ainoastaan lattialämmityksen huonetermostaatteja, eli ei ollenkaan huonelämmön vertailuanturia. Vaihtoehtoisesti voidaan myös ylimitoittaa kylpyhuone tai vastaava huone. Tällaisista toimenpiteistä on keskusteltava vastaavan asentajan kanssa, ennen kuin lämmitys otetaan käyttöön.

Lämpötilansäätely saattaa myös häiriintyä, mikäli sisätilojen vertailuanturi sijoitetaan tilaan, jossa on
toinenkin lämmönlähde, esim. takka tai vastaava. Tällainen lämmönlähde, joka tilapäisesti luovuttaa
paljonkin lämpöä vaikuttaa anturiin, joka vuorostaan laskee koko talon säätökäyrää.

Lämpöpumpun ylikuumenemissuoja saattaa laueta tai lämpöpumppu pysähtyä vedenkierron pysähtymisen vuoksi. Tarkista tämän takia että ohitusvirtaus toimii kun kaikki piirit ovat kiinni. Tämän voi tarkistaa jättämällä yhden piirin ilman termostaattia ja toimilaitetta, tai asentamalla ohituksen. Jos paineohjattu ohitus on asennettu niin tarkista että arvot ovat oikein.

Käytämme evästeitä paremman käyttökokemuksen takaamiseksi. Lue lisää evästeistä tästä